Bilgi

Aile Hukukunun Meselesi Boşanma Davaları ve Avukat Seçimi

Medeni hukukun alt dallarından biri olan aile hukukunun ana konularından biri evlilik hukukudur. Evlilik cinsiyetleri ayrı iki kişinin tam ve sürekli bir hayat ortaklığı yaratmak için hukukun kabul ettiği şartlar altında hayatlarını hukuken kabul görmüş şekilde birleştirmesine denir. Maalesef ki bazen evlilik kurumu yürümemekte ve belli başlı nedenlerden dolayı evlilik sonlandırılmaktadır. Evliliği sonlandıran nedenlere baktığımızda eşlerden birinin gaipliği, eşlerden birinin ölümünü, eşlerden birinin cinsiyet değiştirmesini ve boşanmayı sayabiliriz.

Boşanma kavramını hukuki olarak tanımladığımızda eşler henüz hayatta iken bir eşin kanunda öngörüldüğü olan sebeplerden birine dayanarak dava açması sonucu hakim kararı ile evlilik birliğinin sonlanmasıdır. Boşanma sebepleri mutlak boşanma sebepleri, nispi boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere 3’e ayrılmaktadır.

Evlilik kurumunun üzerine kurulduğu temel ilkeler vardır. Bu ilkelerden biri de sadakat yükümlülüğüdür. Sadakat yükümlülüğü evlilik gibi hukuki bir bağ ile birbirlerine bağlanan kişilerin birbirlerine karşı dürüst ve sadık olmaları demektir Sadakat yükümlülüğünün ihlali evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olmakla beraber eşlerin boşanma sürecine doğru gitmesine neden olmaktadır. Bir eşin diğer eşi başka biri ile aldatması evlilik birliğini temelden sarsan bir konudur. Günümüz boşanma davalarına baktığımızda aldatma nedeniyle boşanma istatistiklerde genelde her zaman başı çeken bir nedendir. Aldatma nedeni ile boşanma davalarında aldatılan taraf sadakat yükümlülüğünü ihlal eden eşine karşı boşanma davasını açmakla beraber maddi ve manevi tazminat davalarını da açabilmektedir. Hem hukuki süreçten hem de yaşadığı üzücü olay nedeni ile yıpranan yani aldatılan tarafın medeni hukuku özümsemiş ve mağdur tarafı hakkı ile savunabilecek bir avukata ihtiyacı vardır. İlk-Ay Hukuk Bürosu aile hukuku bölümündeki davalara profesyonel şekilde bakan avukatlar çalıştırmaktadır.

Boşanma sebeplerine devam ettiğimizde günümüz boşanma sebepleri arasında yine oldukça yer edinene boşanma türü anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma türünde eşler birbirleri ile anlaşarak evlilik sürecini yürütemediklerine dair ortak bir karar alırlar ve hakim karşısına öyle çıkarlar. Anlaşmalı boşanma davasına bakan hakim genelde davayı tek celsede bitirir.

Boşanma avukatı Ankara kentinde arayan veya gerçekten profesyonel bir avukatla çalışmak isteyen kişilerin İlk-Ay hukuk bürosundaki avukatlar ile görüşmeleri tavsiye olunur.

Hazırlayan:  SEO Adresi

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

Bir yorum bırak